Paslaugų teikimo sutartis

PAULINI

 

DRABUŽIŲ VALYMO IR SKALBIMO PASLAUGŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Drabužių valymo ir skalbimo paslaugų naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant Tiekėjui užsakymą drabužių valymo ir skalbimo paslaugoms

 • – Priėmimo punktuose esančiuose:
  – Vilniuje
  – Kaune
  – Panevėžyje
  – Šiauliuose
 • interneto svetainėje paulini.lt
 • mobiliojoje programėlėje PAULINI

Klientui nesuteikiama galimybė pateikti paslaugų užsakymą www.paulini.lt ir mobiliojoje programėlėje PAULINI, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas paslaugas, jis patvirtina savo pritarimą pažymėdamas, kad sutinka su Taisyklėmis.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS:

 • Cheminio valymo paslauga – atlygintina veikla, apimanti paruošimą cheminiam valymui, cheminį valymą ir baigiamąją apdailą.
 • Cheminis valymas – tekstilės ar odos gaminio valymo būdas organiniu tirpikliu, tirpinančiu tepalus, riebalus ir išskaidančiu purvo daleles.
 • Daiktas – tekstilės ar odos daiktas, vartotojo pateiktas cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugoms atlikti.
 • Tiekėjas – UAB PAULINI, kuri vykdydama savo veiklą vartotojams siūlo ir atlygintinai teikia cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugas ir kurią administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB PAULINI, juridinio asmens kodas 302966898, PVM mokėtojo kodas LT100007449010, registruotos buveinės adresas Bajorų g. 7-2, Bajorų k., LT-14181 Vilniaus r., korespondencijos adresas Verkių 31C, Vilnius. .
 • Skalbimo paslauga – atlygintina veikla, apimanti paruošimą skalbimui, skalbimą ir baigiamąją apdailą.
 • Skalbimas – tekstilės gaminio valymo būdas vandens tirpale su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis (PAM).
 • Sugadintas daiktas – daiktas, atlikus cheminio valymo ir (ar) skalbimo paslaugas, prarado vertę ir netinkamas dėvėti pagal paskirtį.
 • Tinkamos kokybės paslauga – paslauga, kurios savybės ne blogesnės, nei nurodyta paslaugų teikimo sutartyje, ir atitinka paslaugos teikėjo nurodytus deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimus arba kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl paslaugos kokybės.
 • Gaminio pasas – PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS tarp UAB PAULINI ir užsakymą priduodančio asmens.
 • Klientas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
 • Šalys – Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu.
 • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
 • Taisyklės – šios „UAB PAULINI cheminio valymo ir skalbimo paslaugų taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo paslaugų įsigijimui, fiziniuose priėmimo skyriuose, tinklapyje paulini.lt, mobilioje aplikacijoje ar Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
 • Paskyra – Pirkėjo, www.paulini.lt ar PAULINI mobilioje aplikacijoje naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi sistemoje rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
 • Privatumo politika – PAULINI patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.
 • Priėmimo punktai – PAULINI priklausantys priėmimo skyriai esantys adresais: Verkių 31C, Vilnius, Ozo g. 25, Vilnius, Saltoniškių g. 9, Vilnius, Ozo g. 18, Vilnius, Vikingų g. 3, Vilnius, Viršuliškių 40, Vilnius, Upės g. 9, Vilnius, Konstitucijos pr. 21c, Vilnius, Ukmergės g. 233, Vilnius, Linkmenų g. 22, Vilnius, Mindaugo g. 25, Vilnius, Bajorų kelias 4, Vilnius, Didlaukio g. 80A, Vilnius, Molėtų g. 13, Didžioji Riešė, Visalaukio g. 1, Vilnius, Arklių g. 26, Vilnius, Gėlių g. 6, Avižienių k., Vilnius, Moravų g. 7, Vilnius, Aukštaičių g. 7, Vilnius, Švitrigailos g. 11A, Vilnius, Pavilnionių g. 55, Vilnius, V. Pociūno g. 8, Vilnius, Islandijos pl. 32, Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas, Savanorių pr. 346, Kaunas , K. Baršausko g. 66a, Kaunas , Savanorių pr. 255, Kaunas, Veiverių g. 150b, Kaunas, Pramonės pr. 29, Kaunas, Šiaurės pr. 8d, Kaunas II-aukštas, Aido g. 8, Šiauliai, Ukmergės g. 18, Panevėžys, Klaipėdos g. 143A, Panevėžys . Adresai yra nuolat viešai skelbiami adresu paulini.lt
 • Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų paslaugų teikimo-gavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Paslaugų teikėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.
 • Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti paslaugos iš Paslaugų teikėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.
 1. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA

1.1. Klientas, norėdamas užsisakyti Tiekėjo paslaugas, turi:

1.1.1. Užsiregistruoti Tiekėjo interneto svetainėje www.paulini.lt arba mobiliojoje programėlėje PAULINI, pirmos registracijos metu užpildydamas visus privalomus laukus, patvirtindamas savo duomenis, o vėliau prisijungdamas, ir įdėti norimas paslaugas į krepšelį.

1.2. Sudėjus paslaugas į krepšelį ir paspaudus nuorodą „TĘSTI“, interneto svetainės lange ar mobiliojoje programėlėje pasirenkamas vienas iš užsakymo pridavimo būdų:

 • Priėmimo punkte
 • Išmaniojoje spintoje
 • Iš namų

Klientas privalo įsitikinti, jog jo pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus.

1.3. Klientas, įsitikinęs sugeneruotos Užsakymo formos tikrumu ir teisingumu ir norėdamas patvirtinti užsakymą, paspaudžia nuorodą „MOKĖTI“, kuris, Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka apmokėjus, Užsakymo lapo forma išsiunčiamas Tiekėjui. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Tiekėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Tiekėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Tiekėjas gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas paslaugas.

1.4. Tuo atveju, jeigu Klientas registracijos, nurodytos Taisyklių 1.1.1. punkte metu nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

1.5. Klientui pateikus užsakymą ir Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarką apmokėjus už Paslaugas, Tiekėjo sistema automatiškai atsiunčia Klientui el. paštu Užsakymo patvirtinimą – Užsakymo lapą, kuriame įvardintos Kliento užsakytos Paslaugos ir jo pateikti duomenys, bei užsakymo numeris.

1.6. Tiekėjui gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą pagal Kliento pateiktą Užsakymo lapą, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu.

1.7. Šių taisyklių 1.5 punkte nurodyto sugeneruoto Užsakymo lapo egzempliorių Klientas privalo atsispausdinti ir pridėti prie Kliento Užsakymo lape nurodytų Daiktų, kuriuos pateikia Tiekėjui 1.8 punkte nustatyta tvarka.

1.8. Klientas, pateikęs Užsakymą ir atlikęs mokėjimą 2 punkte nustatyta tvarka, priduoda Užsakymo lape nurodytus Daiktus Taisyklių 1.2 punkte pasirinktu pridavimo būdu:

1.8.1. Priduoda priėmimo punkte, personalui pasakydamas savo tel. numerį, kurį naudojo registracijos, nurodytos Taisyklių 1.1.1. punkte metu, bei užsakymo numerį.

1.8.2. Priduoda, pristatydamas užsakymą į išmaniąją spintą, panaudodamas unikalų kodą durelėms atidaryti ir įdėdamas Daiktus į spintelę ir įsitikindamas, kad durelės uždarytos.

1.8.3. Priduoda užsakymo lape nurodytu adresu, atvykus kurjeriui. Kurjerio atvykimo laikas suderinamas per 2 darbo dienas.

Tiekėjas nepradeda tiekti Paslaugų iki tol, kol Klientas nepateikia Daiktų šiame punkte nustatyta tvarka.

1.9. Klientas turi teisę atšaukti pateiktą užsakymą ar jo dalį (vienašališkai nutraukti sutartį) bet kuriuo sutarties vykdymo metu. Tokiu atveju Klientas privalo sumokėti Tiekėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas Tiekėjo patirtas išlaidas. Apie pageidavimą atšaukti užsakymą ar jo dalį, Klientas privalo informuoti Tiekėją telefonu ir el. paštu, nurodydamas savo banko sąskaitos numerį. Tokiu būdu Klientas sutinka, kad už atšauktą užsakymą sumokėta pinigų suma, atskaičius Tiekėjo dėl užsakymo atšaukimo patirtus nuostolius, būtų grąžinta į jo nurodytą sąskaitą banke (LR CK 6.721 str. 1 dalis).

Tiekėjo dėl užsakymo atšaukimo patirti nuostoliai nustatomi įvertinus, kuriuo momentu Klientas atšaukė užsakymą ar jo dalį.

Protingomis Tiekėjo patirtomis išlaidomis laikoma paėmimo ir pristatymo kaina bei mokėjimų bendrovei sumokėtos sumos už pinigų įskaitymą.

1.9.1. Klientui pageidaujant, jo sumokėtos grąžintinos pinigų sumos gali būti įskaitomos kaip mokėjimas už sekančius užsakymus ar jų dalis.

 1. PASLAUGŲ KAINA IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKA, TERMINAI

2.1. Klientas sutinka, jog interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje elektroniniu būdų patvirtinus mokėjimą jis už Paslaugas įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą Užsakymo lape.:

2.2. Visos užsakymo metu galiojančios Paslaugų kainos yra nurodytos Tiekėjo interneto svetainėje www.paulini.lt ir mobiliojoje programėlėje. Kainos Tiekėjo interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ir Užsakymo lape nurodomos oficialia Lietuvos Respublikos valiuta kartu su visais mokesčiais. Kainos, akcijos ir specialūs pasiūlymai gali skirtis nuo galiojančių Priėmimo punktuose.

2.3. Klientas atsiskaito už savo užsakytas paslaugas naudodamasis elektroninės bankininkystės nuorodomis, esančiomis interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje, kurios pateikiamos Klientui prieš išsiunčiant Užsakymo lapą Tiekėjui.

2.4. Tiekėjas neatsako už:

2.4.1. Bankų, korespondentų ir kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą, įskaitant nekokybišką ryšio linijų funkcionavimą, jeigu dėl to neįvykdomos arba netinkamai įvykdomos Kliento sąskaitos valdymo operacijos.

2.4.2. Nusikalstamus ar kitokio pobūdžio neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, dėl kurių Klientui, kitam Kliento įgaliotam asmeniui ar kitiems asmenims padaroma žala.

 1. PASLAUGŲ TEIKIMAS

3.1 Tiekėjas įsipareigoja Klientui teikti jo užsakytas paslaugas, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Tiekėjui už užsakytas paslaugas 2 punkte nustatyta tvarka bei Klientui pridavus Daiktus 1.8 punkte nustatyta tvarka.

3.2 Tiekėjas teikia Klientui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis:

3.2.1. Tiekėjas įsipareigoja priimti Kliento pateiktus valyti Daiktus, priduotus 1.8 punkte nurodyta tvarka.

3.2.2. Tiekėjas neįsipareigoja valyti Daiktų, kurie nenurodyti užsakymo lape.

3.2.3. Tiekėjui nustatyta tvarka paėmus Daiktus ir pristačius į Valymo centrą, Klientas yra informuojamas Užsakymo lape nurodytu el. paštu, sms žinute ar mobiliaja programėle apie jo pateiktų Daiktų Paslaugų vykdymui.

3.2.4. Tiekėjas įsipareigoja Paslaugas įvykdyti ir išvalytus Daiktus pristatyti tuo pačiu adresu, kur Daiktai buvo priduoti 1.8 punkte nurodyta tvarka per 3-7 darbo dienas nuo jų priėmimo ir apie tai informuoti Klientą jo Užsakymo lape nurodytu el. paštu. Tokiu atveju, kai bent vieno Daikto valymui dėl ilgai trunkančio valymo technologinio proceso ar Daikto taisymo reikia daugiau laiko ar kitais atvejais kai Tiekėjas neturi galimybės pristatyti išvalytų Daiktų nustatytu terminu, Tiekėjas įsipareigoja susisiekti su Klientu telefonu ar el. paštu ir suderinti Daiktų pristatymo laiką.

3.2.5. Tiekėjas, nustatęs kad pristatytas valymui Daiktas turi akivaizdžių defektų, yra per daug nusidėvėjęs ar dėl Daikto sudėties ar kitų priežasčių yra nevalomas, gali atsisakyti teikti Paslaugą apie tai informuodamas Klientą telefonu ar el. paštu. Kiekvienu atveju, kada Tiekėjas ir Klientas sutaria dėl paslaugos neteikimo, Klientui yra grąžinamos sumokėtos pinigų sumos, viršijančios atliktų paslaugų kainą pervedant sumą į banko sąskaitą arba grąžinant sumą kreditais.

3.2.6. Kadangi, prieš patvirtindamas užsakymą Klientas susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, Tiekėjas neprivalo atskirai informuoti Kliento apie tai, kad Kliento Daiktas ar Daiktai bus valomi be Paslaugų kokybės garantijos.

3.3.7 Jeigu Tiekėjas 3.2.1 punkte nustatyta tvarka paėmęs Daiktus nustato, kad Daiktai ar jų kiekis neatitinka Daiktų ar jų kiekio nurodytų Užsakymo lape, Tiekėjas apie tai informuoja Klientą telefonu ar el. paštu. Klientui sutikus, kad Tiekėjas išvalytų pateiktus, bet Užsakymo lape nepažymėtus Daiktus, Tiekėjas pateikia Klientui papildomą sąskaitą, kurią Klientas turi per 3 darbo dienas apmokėti pervesdamas sąskaitoje nurodytą sumą į Tiekėjo nurodytą sąskaitą banke.

3.4. Jeigu faktinis pristatytų valymui Daiktų kiekis yra mažesnis už nurodytų Užsakymo lape arba dėl priežasčių nurodytu 3.2.5. punkte Paslaugų suma yra mažesnė už Kliento sumokėtą sumą, Klientas sutinka, kad permoka būtų grąžinama kreditais.

 1. PRIVATUMO POLITIKA

4.1. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Tiekėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

4.2. Tiekėjas patvirtina, jog pateikti Kliento registracijos ir/ar Užsakymo metu pateikti duomenys bus išimtinai naudojami tik Paslaugų užsakymo ir pristatymo tikslais. Tiekėjas įsipareigoja be Kliento sutikimo neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus partnerius, teikiančius drabužių pristatymo į Priėmimo punktus, Išmaniąsias spinteles ar unikalius adresus ar su Kliento užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3. Klientui pageidaujant gauti Tiekėjo informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

4.4. Tiekėjas patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 1. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, GARANTIJOS

5.1. Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Paslaugas interneto svetainėje.

5.2. Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą ar mobiliąją programėlę, bei užsakydamas paslaugas įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Tiekėjas atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3. Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, Daiktų tipą, Daiktų pridavimo adresus ir kita.

5.4. Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.5. Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Tiekėjas turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Paslaugas.

5.6. Tiekėjas suteikia Klientui Paslaugų kokybės garantiją 14 dienų, išskyrus atvejus, numatytus šių Taisyklių 5.7 – 5.9 punktuose. Norėdamas pasinaudoti Paslaugų kokybės garantija, Klientas privalo per 14 dienų nuo išvalyto Daikto pristatymo į priėmimo punktą, išmaniąją spintelę ar unikalų adresą dienos pateikti rašytinę pretenziją Priėmimo skyriuje arba el. paštu uzsakymai@paulini.lt

5.7. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu atsiradusius defektus, jei ant Daikto nėra priežiūros etiketės su standartiniais priežiūros ženklais arba gamintojo pateikti priežiūros ženklai užbraukti, netikslūs, klaidingi ar nesuprantami.

5.8. Tiekėjas nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Paslaugų atlikimo metu ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusius defektus, jei:

5.8.1. Daiktas turi paviršinio apdirbimo defektų;

5.8.2. Daiktas pasiūtas iš skirtingų pluoštų audinių, odos ar kailio ir dėl to susitraukė, deformavosi, nubluko ar kitaip pasikeitė;

5.8.3. Daikto kontrastingų spalvų audinys nusidažė pats nuo savęs ar nuo furnitūros;

5.8.4. lininis, medvilninis, šilko ar kito pluošto audinys prarado standumą ar nubluko;

5.8.5. subyrėjo, nubluko, apsibraižė ar deformavosi Daikto furnitūra (sagos, sagtys, užtrauktukų galvutės ir kt.);

5.8.6. Daiktas dekoruotas aplikacijomis, odos ar odos pakaitalo detalėmis, karoliukais, akutėmis, grandinėlėmis, kurie valymo tirpale turi savybę tirpti, sukietėti, nudažyti, išblukti, nukristi ar plėšyti Daikto audinį;

5.8.7. Daikto detalės, dalys ar sluoksniai yra priklijuoti klijais, o ne prisiūti;

5.8.8. sunyko, sukietėjo ar sukrito sintetinis vatalinas (pašiltinimas);

5.8.9. suplyšo siūle persiūtas porolonas ar viskoelastinė medžiaga;

5.8.10. išsileido plisavimas ar klostės.

5.9. Tiekėjas taip pat nesuteikia Paslaugų kokybės garantijos ir neprisiima atsakomybės už Daikto dėvėjimo metu atsiradusius ir po Paslaugos atlikimo ne dėl Tiekėjo kaltės išryškėjusius ar likusius defektus, tokius kaip:

5.9.1. audinio išblukimai, nutrynimai, nudažymai, skylės ar kvapas, atsiradę dėvėjimo metu arba dėl cheminių ar organinių medžiagų, prakaito, šlapimo poveikio;

5.9.2. plaukų dažų, lako, alkoholio, kvepalų, klijų, kraujo, rūdžių ir kitos specifinės ir/ar įsisenėjusios dėmės;

5.9.3. iširusios siūlės, išretėjęs audinys, sukritęs prie pamušalo siūlėmis nepritvirtintas pašiltinimas, išlindę iš audinio sutrūkę lykros ar elastano siūlai;

5.9.4. blizgesys, atsiradęs nuo ilgo dėvėjimo, dėl specifinių audinio savybių ar lyginant Daiktą namų sąlygomis;

5.9.5. ne vietoje užlygintas kelnių kantas(ai);

5.9.6. “akių nubėgimai”, atsiradę trikotažo ar panašiuose audiniuose;

5.9.7. po valymo išryškėję kandžių pažeisto audinio praretėjimai, suirimai ar skylės;

5.9.8. paklijuotų gaminių (švarkų, paltų, lietpalčių ir kt.) dalinis klijuotės atsiklijavimas;

5.9.9. vilnonių ir sintetinių pluoštų susivėlimas, atsiradęs dėvint ar šalinant dėmes namų sąlygomis;

5.9.10. netolygiai ar tolygiai išsitrynęs audinio viršutinis sluoksnis (vorsas).

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Teikėjas turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Taisykles bei Paslaugų įkainius. Taisyklių ir jų pakeitimų paskelbimas 3 dienas iki jų įsigaliojimo interneto svetainėje ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Kliento nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu Taisyklių ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 3 dienas nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Klientas šioje Taisyklėse nustatytais būdais nepareiškia nesutikimo su pasikeitusiomis/papildytomis Taisyklėmis, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais/papildymais.

6.2. Visi pranešimai, išskyrus atskirus atvejus, numatytus Taisyklėse, Tiekėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu info@paulini.lt Taisyklės vykdomos ir visas bendravimas tarp Kliento ir Tiekėjo vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.

6.3. Tiekėjas veikia vadovaudamasis 2008 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-287 patvirtintomis Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų priedais.

 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO POLITIKA

UAB PAULINI (toliau – Įmonė) gerbia visų klientų, www.paulini.lt svetainės lankytojų ir mobiliosios programėlės naudotojų (toliau – Klientai) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir saugumą, naudojantis visomis Įmonės teikiamomis paslaugomis.

ŠIOJE PRIVATUMO POLITIKOJE:

 • apibrėšime Įmonės įsipareigojimus ir atsakomybes, siekiant apsaugoti asmens privatumą;
 • nurodysime pagrindinius Įmonės asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus;
 • informuosime apie Jūsų teises ir kaip galite jomis pasinaudoti.

Privatumo politika parengta vadovaujantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais tiesiogiai taikomais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

Informuojame, kad naudodamiesi Įmonės Svetaine ir (ar) mobiliąją programėle ir (ar) Įmonės teikiamomis paslaugomis bei suteikdami Įmonei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Informuojame, kad šiame dokumente naudojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos aukščiau nurodytuose teisės aktuose.

RENKAMI DUOMENYS GALI BŪTI:

 • duomenys (sudarant sutartį su Įmone, registruojantis Savitarnoje, kreipiantis į Įmonę telefonu ar raštu ir pan.).
 • Generuojami duomenys naudojantis paslaugomis (lankantis Svetainėje ir pan.).

KOKIE YRA ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI?

Surinktus duomenis griežtai saugojame, tvarkant užtikriname kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę bei laikomės asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

PAGRINDINĖS ĮMONĖS TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS YRA ŠIOS:

 • Pagrindiniai asmens tapatybės duomenys: vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys.
 • Duomenys susiję su Paslaugų teikimu: duomenys apie sutarčių su Įmone vykdymą arba nevykdymą, pateiktus prašymus ir skundus, mokėjimų detalės.
 • Duomenys renkami ryšio ir kitomis techninėmis priemonėmis: informacija telefonu, el. paštu, duomenys, susiję su Kliento lankymųsi interneto Svetainėje, kiti srauto duomenys.
 • Statistiniai duomenys apie elgesio įpročius, paslaugų kokybę, pageidavimus: duomenys apie aktyvumą naudojantis paslaugomis, Klientui teikiamas paslaugas, asmeninius nustatymus, Kliento atsiliepimus apie paslaugas.

ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TVARKOMI ŠIAIS TIKSLAIS:

 • tiesioginės rinkodaros (gavus išankstinį asmens sutikimą arba esamam Klientui neprieštaraujant);
 • tinkamo paslaugų teikimo bei kitais sutartyse su Įmone nurodytais tikslais.

Visais aukščiau paminėtais atvejais, asmeninę informaciją naudojame tik tiek, kiek tai reikalinga aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į duomenų gavimo teisinius pagrindus bei atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Įmonė, tvarkydama Kliento asmens duomenis, tame tarpe Svetainėje ir (ar) mobiliojoje programėlėje, naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo. Įmonė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Įmonė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.

Klientas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie svetainės ar mobiliosios programėlės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) mobiliąja programėle. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Klientui.

SLAPUKAI

Kaip ir kitos interneto svetainės, siekdami suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis mūsų Svetaine, naudojame slapukus. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

KAIP ĮMONĖ NAUDOJA SLAPUKUS?

Įmonė naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ DUOMENŲ?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Įmonės lankytojus turi Įmonės  darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

KLIENTO TEISĖS:

 • Susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • Prašyti ištaisyti asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs. Atnaujinti duomenis galite ir prisijungę prie Savitarnos;
 • Atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, atšaukti sutikimą tiesioginės rinkodaros tikslu);

Jei Jums paprašius Jūsų asmens duomenys yra ištrinami, Įmonė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba įpareigoti laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su Įmone.

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į Įmonę. Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt) arba galite kreiptis į teismą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos, 2017m. vasario mėn 18 d.